Търсене

Българите преди 681 г. според арменската география „Ашхарацуйц“ на Ананиа Ширакаци

Ананиа Ширакаци е роден в първата половина на VII век, вероятно през 610 г., в село Анеанк в арменската област Ширак. В литературата...

НАЙ-СТАРАТА АРМЕНСКА СРЕДНОВЕКОВНА КАРТА С ОЗНАЧЕНА НА НЕЯ БЪЛГАРИЯ

Картата е датирана към края на XIII – началото на XIV век. Съставена в град Кафа (днес Феодосия) в Крим и се съхранява в...

БЪЛГАРИТЕ СЕВЕРНО ОТ КАВКАЗ СПОРЕД АРМЕНСКИТЕ ИЗВОРИ - 2 ЧАСТ

След като преселението на българите на Вунд в Армения не е могло да се случи след 301 г., както и по времето на арменските царе Арташес...

БЪЛГАРИТЕ СЕВЕРНО ОТ КАВКАЗ СПОРЕД АРМЕНСКИТЕ ИЗВОРИ - 1 ЧАСТ

„Разпускайки западните множества, самият той (цар Валаршак) слязъл в богатите на трева места, близо до границата на Шарай, наричан от ...

БЪЛГАРИТЕ В АРМЕНИЯ И ЮЖНО ОТ КАВКАЗ – ЧАСТ 3

Областта Вананд, околностите на селата Докс и Алцек около Ечмиадзин, средната част на Лазистанския хребет, известна като Болхар/Балхар, и...

БЪЛГАРИТЕ В АРМЕНИЯ И ЮЖНО ОТ КАВКАЗ – ЧАСТ 1

За най-малко петстотинте години, през които българите обитават предпланините на Кавказ и равнините северно от него, те по един или друг...