top of page

Кавказоложките дисциплини са новото, което специалността предлага на своите студенти от учебната 2009/2010 г. Лекционните курсове се водят от гост-преподаватели от Софийския университет, специалисти в съответната материя.

 

 

 Кавказоложки дисциплини:

1. Етнология на Кавказ

2. Етноси и религии на Кавказ

3. Геополитика на кавказкия регион

4. История на кавказките народи

5. Културна интерактивност между древна Анатолия, Арменското плато и Балканите

6. Увод в литературата на Азербайджан

7. Увод в литературата на Грузия

8. География на кавказките страни

designed by assistant  Antoaneta Anguelova

anguean © 2020 armenistikaSU. All rights reserved.

bottom of page