top of page

 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 

Това е страницата на една от уникалните специалности в Софийския университет „Св. Климент Охридски” -  Арменистика и кавказология. Основната й цел е не само да опише нейната програма, но също да даде информация относно интересни факти за една от най-интригуващите страни в Кавказ - Армения, както и за отношенията й със съседните държави.

Ако имате някакви въпроси или просто искате да споделите своето мнение, моля пишете ни на адрес armenianstudies.su@gmail.com.

Designed by assistant  Antoaneta Anguelova

anguean © 2020 armenistikaSU. All rights reserved.

bottom of page